เช็กบิล AIS ออนไลน์ผ่าน SMS ด้วยบริการ AIS eBill

เช็กบิล AIS ออนไลน์ผ่าน SMS ด้วยบริการ AIS eBill  AIS ให้บริการแจ้งบิลผ่าน SMS แทนบิลแบบกระดาษ เรียกว่าบริการ AIS eBill ลูกค้าสามารถสมัครบริการได้ฟรี ผ่านแอป myAIS ช่วยลดการใช้กระดาษและรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งบิลแบบกระดาษทางไปรษณีย์ต้องใช้กระดาษจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การแจ้งบิลผ่าน SMS ช่วยลดการใช้กระดาษลงได้ จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตอบโจทย์ความเร็วรวดเพื่อทันยุคสมัยในปัจจุบัน สะดวกและรวดเร็วในการรับทราบยอดค่าบริการ ลูกค้าสามารถรับทราบยอดค่าบริการได้ทันทีเมื่อบิลออก โดยได้รับ SMS แจ้งยอดค่าบริการและลิงก์เพื่อดูบิลใบแจ้งฉบับเต็ม โดยไม่ต้องรอรับบิลทางไปรษณีย์ สามารถดูบิลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ ลูกค้าสามารถดูบิลผ่านมือถือได้ทันที ไม่ต้องรออยู่บ้านให้ไปรษณีย์มาส่ง สะดวกต่อการใช้งาน

AIS

สำหรับลูกค้า AIS ที่ใช้ระบบ iOS
1. เปิด SMS บิลใบแจ้งที่ได้รับจาก AIS / AIS Fibre หากเป็นบิล AIS Fibre ให้สังเกตที่ผู้ส่งและหมายเลข 88XXXXXXXX
2. เปิดบิลใบแจ้งด้วยลิงก์แนบ ใน SMS ที่อยู่ด้านล้างสุด
3. กรอก Password ด้วย วัน/เดือน/ปีเกิด ของเจ้าของหมายเลข เช่น 17 มีนาคม 2535 ให้ใส่เป็น 17032535 ปีที่ใส่ในรหัสจะขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกไว้ หากเป็นภาษาไทย ให้ใส่ ปีพ.ศ. แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่เป็น ค.ศ. แทน

สำหรับลูกค้า AIS ที่ใช้ระบบ Android
1. เปิดลิงก์ใน SMS ที่ได้รับจาก AIS / AIS Fibre หากเป็นบิล AIS Fibre ให้สังเกตที่ผู้ส่งและหมายเลข 88XXXXXXXX
2. ไฟล์บิลใบแจ้งจะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ My Files > โฟลเดอร์ Downloads
3. กรอก Password ด้วย วัน/เดือน/ปีเกิด ของเจ้าของหมายเลข เช่น 17 มีนาคม 2535 ให้ใส่เป็น 17032535
ที่ใส่ในรหัสจะขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกไว้ หากเป็นภาษาไทย ให้ใส่ ปีพ.ศ. แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่เป็น ค.ศ. แทน
เพียงเท่านี้ ก็สามารถเช็กบิลใบแจ้งยอดผ่าน SMS ได้ด้วยตัวคุณเองแล้ว