วิธีเปิด-ปิดอินเทอร์เน็ตจากสัญญาณ AIS

วิธีเปิด-ปิดอินเทอร์เน็ตจากสัญญาณ AIS เมื่อคุณเปลี่ยนจากมือถือรุ่นเก่าที่มีเพียงปุ่มกด เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟน อาจจะมีเน็ตรั่วไหลโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ ในส่วนนี้อาจเกิดได้หลายสาเหตุ แล้วไม่ได้สมัครโปรเน็ตไว้ ทำให้เงินไหลหมดโดยไม่รู้ตัว ถึงแม้ว่าจะปิดข้อมูลดาต้าเน็ตและให้ต่อเฉพาะ Wi-Fi แล้วก็ตาม วันนี้เราจะมาอัพเดทวิธีการปิดเปิดอินเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เน็ตรั่วไหล จะมีวิธีอย่างไรบ้างนั้น มารับชมกันค่ะ

AIS

วิธีปิด เปิด ซิมอินเตอร์เน็ต AIS สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
ปิด เปิด ซิมอินเตอร์เน็ต AIS ผ่าน USSD Code
ปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต : กด 1291# และโทรออก
เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต : กด 1292# และโทรออก
ปิด เปิด ซิมอินเตอร์เน็ต AIS ผ่านการตั้งค่าโทรศัพท์

เข้าเมนูการตั้งค่า (Settings)
เลือกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
เลือกเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile network)
เลื่อนสวิตช์ “ข้อมูลมือถือ” (Mobile data) ไปยังตำแหน่ง “ปิด” (Off) เพื่อปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เลื่อนสวิตช์ “ข้อมูลมือถือ” (Mobile data) ไปยังตำแหน่ง “เปิด” (On) เพื่อเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต

หากต้องการปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว แนะนำให้ใช้วิธีปิดผ่าน USSD Code จะสะดวกกว่า เพราะสามารถปิดได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าโทรศัพท์ แต่หากต้องการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง แนะนำให้ใช้วิธีเปิดผ่านการตั้งค่าโทรศัพท์ เพราะจะทำให้สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ เช่น การเลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน เป็นต้น

หากท่านใดที่ต้องการแพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้น คลิก