ไขข้อข้องใจ ทำไมใบแจ้งบิล AIS FIBRE บิลแรกจึงมี 2 ยอด?

ไขข้อข้องใจ ทำไมใบแจ้งบิล AIS FIBRE บิลแรกจึงมี 2 ยอด? 

ยอดเฉลี่ยตามวันที่ใช้งาน : คิดค่าบริการจากวันที่ติดตั้งใช้งานจนถึงวันตัดรอบบิล โดยคิดเฉลี่ยต่อวันตามจำนวนวันที่ใช้งานจริง
ยอดค่าบริการเต็มเดือนในรอบนั้น : คิดค่าบริการเต็มเดือนตามแพ็กเกจที่สมัคร โดยคิดจากวันที่เริ่มรอบบิล
ยกตัวอย่างเช่น คุณสมัครแพ็กเกจ AIS Fibre 1000Mbps คิดค่าบริการเดือนละ 1,500 บาท ติดตั้งใช้งานวันที่ 20 กรกฎาคม 2023 ตัดรอบบิลทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน

บิลแจ้งค่าบริการ AIS Fibre ฉบับล่าสุดของคุณออกวันที่ 20 กรกฎาคม 2023 กำหนดชำระค่าบริการภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2023
ยอดค่าบริการในบิลแจ้งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ยอดเฉลี่ยตามวันที่ใช้งาน : 1,500 บาท / 31 วัน = 48.38 บาท
ยอดค่าบริการเต็มเดือนในรอบนั้น : 1,500 บาท
ยอดที่ต้องชำระ = ยอดเฉลี่ยตามวันที่ใช้งาน + ยอดค่าบริการเต็มเดือนในรอบนั้น
= 48.38 บาท + 1,500 บาท
= 1,548.38 บาท

AIS FIBRE

ดังนั้น บิลแจ้ง AIS Fibre ฉบับล่าสุดของคุณมียอดที่ต้องชำระ 1,548.38 บาท โดยค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ
สำหรับบิลแจ้งค่าบริการ AIS Fibre ฉบับแรก จะมียอดค่าบริการ 2 ส่วนเสมอ เพราะเป็นการคำนวณค่าบริการจากวันที่ติดตั้งใช้งานจนถึงวันตัดรอบบิล ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับรอบบิลที่เริ่มนับจากวันที่สมัคร

สนใจแพ็กเกจเน็ตบ้าน คลิก คลิก